Svetski dan spirometrije

Danas se u celom svetu obeležava Svetski Dan Spirometrije (World Spirometry Day 2012)

Šta je spirometrija?

Spirometrija je zlatni standard u dijagnistici opstruktivnih bolesti pluća. To je neinvazivna metoda koja omoućuje ispitivanje ventilacione sposobnosti pluća. Spirometrijom se mere plućni kapaciteti i volumeni. Ova tehnika se koristi u dijagnozi i proceni težine poremećaja ventilacije kod opstruktivnih bolesti (bronhijalna astma, hronični bronhitis) kao i  restriktivnih (plućna fibroza) ili mešovitih poremećaja.

Kako se izvodi spirometrija?

Tehnika je vrlo jednostavna, pacijent sa zapušenim nosem mora maksimalno udahnuti i nakon toga najbrže što može i do kraja izdahnuti sav vazduh iz pluća u aparat. Nakon toga aparat sam meri plućne kapacitete i volumene, a lekar s obzirom na dobijene vrednosti izražene u procentima upoređuje sa referentnim vrednostima i zaključuje da li se radi o opstruktivnim, restriktvinim ili mešanim poremećajima ventilacije kao i o težini poremećaja (blagi, srednji ili teški stepen).

Rezultati spirometrije

Na osnovu spirometrijskih  merenja dobijaju se vrednosti koje se koriste  u  postavljanju dijagnoze  HOBP i one  uključuju:• FVC (forsirani vitalni kapacitet): Ukupna zapremina vazduha koja može forsirano da se izduva  u jednom dahu.

FEV1 (forsirani ekspirijumski volumen u prvoj sekundi): zapremina  vazduha  koja se izduva u prvoj sekundi maksimalnog izdaha  Ovo je mera koliko brzo pluća mogu da se isprazne.

FEV1/FVC:  To je  procenat vazduha koji se izduva u prvoj sekundi u odnosu na ukupnu izdahnutu zapreminu. FEV1 iskazan kao procenat FVC, predstavlja  klinički koristan indeks  za otkrivanje opstrukcije ( ograničenja)  protoka vazduha.

Spirometrijski rezultati mogu biti:

  • Normalni

  • Opstruktivni

  • Restriktivni

  • Mešani opstruktivni  i restriktivni

Najčešće bolesti sa opstruktivnim poremećajima su:

  • Hronična opstruktivna bolest pluća

  • Astma

  • Bronhiektazije

  • Cistična fibroza

  • Karcinom pluća (veliki rizik u HOBP)

  • Obliterativni bronhiolitis