Lečenje astme po GINA smernicama

Lečenje astme po GINA smernicama Astma su u celom sveti lei jednako. Lečenje astme je odrđeno po Globalnoj inicijativi lečenja, GINA smernicama. Savremena terapija astme podrazumeva stepenasti pristup u primeni lekova zavisno od težine bolesti. Stepenasti pristup lečenja...

Lečenje astme po GINA smernicama

Lečenje astme po GINA smernicama

Astma su u celom sveti lei jednako. Lečenje astme je odrđeno po Globalnoj inicijativi lečenja, GINA smernicama.

Savremena terapija astme podrazumeva stepenasti pristup u primeni lekova zavisno od težine bolesti. Stepenasti pristup lečenja bronhijalne astme  definiše dva stava uspostavljanja kontrole bolesti – jedan pristup je agresivniji i predlaže brzo uspostavljanje kontrole većim dozama lekova, a drugi pristup je postepeno povećavanje doze od nivoa utvrdjenog početnom procenom. Kada se jednom postigne kontrola bolesti i održava najmanje tri meseca, trebalo bi da se pokuša sa postepenim smanjenjem tekuće terapije u cilju pronalaženja minimuma terapije kojom se održava stabilno stanja bolesti. Cilj je kontrola astme sa što manje medikamenata.