Lečenje astme

21.
Jun
2021
Lečenje astme
Uobičajena preporuka doktora pri lečenju slabo kontrolisane astme nakon terapije inhalacionim kortikosteroidima, je ili povećanje doze inhalacionih kortikosteroida ili dopuna sa dugotrajnim delovanjem Beta agonista. Nijedno od ovih rešenja nije idealno. Veće doze...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Kontrola astme bez lekova Cilj lečenja astme je kontrola bolesti sa što manje medikamenata. Ukoliko se stabilnost astme održava najmanje tri meseca, moguće je postepeno smanjivati terapiju, sve dok se ne dodje do najmanje količine neophodnih lekova ili se u odredjenim slučajevima lakše...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Postavljanje dijagnoze Dijagnoza astme započinje anamnezom i traženjem tipičnih simptoma a to su: ponavljane epizode kašlja i sviranja u grudima (engl. wheezing) praćeno osećajem nedostatka vazduha ili gušenjem, produženi izdisaj. Ove tegobe se najčešće javljaju tokom izlaganja...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Dijagnoza i terapija Terapiji prethodi dijagnostika koja podrazumeva spirometriju, odnosno ispitivanje funkcije pluća koja nam pokazuje da li osoba ima suženje disajnih cevi (opstrukciju) ili ne. Što se terapije tiče, u lečenju astme se koriste antiinflamatorni (antizapaljenski)inhalacioni...

Galerija