Lečenje astme

21.
Jun
2021
Lečenje astme
Inhalacije su tečni ili čvrsti lekoviti preparati koji se unose u disajne puteve u obliku pare, aerosola ili praškova. Namenjeni su za ispoljavanje lokalnog (terapija respiratornog trakta, uključujući i donje delove) ili sistemskog dejstva (velika i dobra resorptivna površina i prokrvljenost,...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Da bi započeli lečenje, moramo postaviti tačnu dijagnozu. Kada se u pitanju alergijske bolesti i astma, jedan od značajnih testova je i kožni Prick test na inhalacione alergene. Šta je prick kožni test? Prick kožni testovi na inhalacione alergene koriste se u dijagnostici alergijskih...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Lečenje astme po GINA smernicama Astma su u celom sveti lei jednako. Lečenje astme je odrđeno po Globalnoj inicijativi lečenja, GINA smernicama. Savremena terapija astme podrazumeva stepenasti pristup u primeni lekova zavisno od težine bolesti. Stepenasti pristup lečenja...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Globalna pravila za lečenje astme mogla bi da budu promenjena zahvaljujući rezultatima studije koju je predvodio jedan istraživač sa univerziteta Teksas. Studija je obuhvatila deset akademskih centara i više od 300 odraslih osoba sa blagom ili umerenom formom astme...

Galerija