Antiholinergična terapija

Uobičajena preporuka doktora pri lečenju slabo kontrolisane astme nakon terapije inhalacionim kortikosteroidima, je ili povećanje doze inhalacionih kortikosteroida ili dopuna sa dugotrajnim delovanjem Beta agonista. Nijedno od ovih rešenja nije idealno. Veće doze...

Antiholinergična terapija

Uobičajena preporuka doktora pri lečenju slabo kontrolisane astme nakon terapije inhalacionim kortikosteroidima, je ili povećanje doze inhalacionih kortikosteroida ili dopuna sa dugotrajnim delovanjem Beta agonista. Nijedno od ovih rešenja nije idealno. Veće doze kortikosteroida uglavnom ne poprave stanje pacijenta, a mogu imati i značajne nus-pojave. Sigurnost dugotrajnog delovanja Beta agonista odavno je pod lupom istražitelja.

Istraživači, na čelu sa dr Stephen Peters sa Wake Forest univerziteta, Bapističkog medicinskog centra, vršili su testiranja kako bi dakazali da li bi antiholinergična terapija bila dobra alternativa pri lečenju astme.

Antiholinergični lekovi pomažu u opuštanju disajnih puteva,tako što blokiraju deo nervnog sistema koji utiče na kontrakciju mišića u disajnim putevima. Istraživači su dodali antiholinergične lekove u inhalacione kortikosteroide kako bi na taj način pokušali lečenje astme.

Istraživači su u studiju uključili 210 odraslih osoba čija astma nije dobro kontrolisana niskim dozama inhalacionih kortikosteroida. Studija je obuhvatala 3 tretmana:

-         udvostručivanje doze kortikosteroida

-         dopuna malih doza kortikosteroida sa dugotrajnim delovanjem Beta agonista (Salmeterol)

-         dopuna malih doza kortikosteroida sa dugotrajnim delovanjem antiholinergičnog leka (Tiotropium bromid)

Tretman, za svakog učesnika, trajao je 14 nedelja, nakon čega je usledio ’’washout’’ period. Istraživanje je sprovedeno u više kliničkih centara, a podržano je od strane NIH’s Nacionalni institut za Srce, Pluća i Krv (NHLBI).

Rezultati studije objavljeni su 19.10.2010 godine u New Egland Journal of Medicine.

Naučnici su otkrili da je dodavanje Tiotropum bromida u niske doze inhalacionih kortikosteroida efikasno u lečenju astme,kao i dodavanje Salmeterola. Oba dodavanja su efikasnija od dupliranja doze inhalacionih kortikosteroida.

Tiotropium bromid je iz dana u dan poboljšavao funkciju pluća, kod pacijenata. To je takođe smanjilo broj dana kontrole astme. Kada su studije počele broj dana kontrole astme godišnje je iznosio 77 dana. Dupliranjem inhalacionih kortikosteroida taj broj se smanjio za 19 dana, dok se dodavanjem Tiotropin bromida taj broj smanjio za 48 dana. Znači, novih 48 dana bez terapije.

’’Glavno delovanje Tiotropium bromida se ogleda u opuštanju glatkih mišića disajnih puteva’’- rekao je dr Peters. ’’ Ove studije će se nastaviti da bi se pokazalo kakav efekat ima dodavanje Tiotropin bromida nakon godinu i više dana, kao i kakav uticaj ima kod težih obika astme ili kog naglog pogoršanja stanja pacijenata...’’

Izvor: Lekarinfo.com, National Institutes of Health (New England Journal of Medicine)