Peak flow metar

Peak flow metar ili merač vršnog protoka je najjednostavniji test kojim možete pratiti vašu astmu kod kuće i treba da bude sastvani deo vašeg akcionog plana o kontroli astme.  To je jednostavan i jeftin uređaj koji meri koliko brzo možete da izbacite vazduh iz  pluća...

Peak flow metar

Peak flow metar ili merač vršnog protoka je najjednostavniji test kojim možete pratiti vašu astmu kod kuće i treba da bude sastvani deo vašeg akcionog plana o kontroli astme.  To je jednostavan i jeftin uređaj koji meri koliko brzo možete da izbacite vazduh iz  pluća.

 Značaj upotrebe Peak Flow metra?

Merač vršnog protoka (Peak flow metar) vam pomaže da proverite koliko je dobro kontrolisana vaša astma. Koristite ga svaki dan i pretite rezultate, da bi i vi i vaš lekar imali bolji uvid u vašu astmu. Ovo vam takođe može pomoći da utvrdite da li se astma pogoršava čak i pre nego što osetite simptome.

Peak flow metar je tako obeležen da možete koliko vazduha možete  izduvati iz pluća. Što je astma pod boljom kontrolom to će te više vazduha izduvati iz pluća.

 

Kada se i kako koristi Peak flow metar ?

Prvo morate da odredote svoj najbolji rezultat(lični rekord) vršnog protoka. Kako biste ovo postigli „snimite“ svoje svakodnevne rezultate tokom dve nedelje kada ste dobro. Tek tada možete koristiti merač vršnog protoka kao vodič za kontrolu i lečenje vaše astme. Kada je astma loše kontrolisana vršni protok će biti manje od „ličnog rekorda“ i možete primetiti pad vršnog protoka pre razvoja simptoma astme.

 

Iako nije podesan za postavljenje dijagnoze astme, merač vršnog protoka je veoma korista u praćenju astme. Možete viditi pad vršnog protoka u odnosu na vaš najbolji rezultat, pre razvoja značajnih simptoma. Ovo će vam omogućiti da promenite režim lečenja zasnovan na planu zaštite od asmatičog napada.

 

Kako se meri vršni protok?

-namesteti pokazivač na skali u početni polžaj

-u stojećem stavu udahnite vazduh što dublje, kroz otvorena usta

-merač držite u jednoj ruci, stavite usnik merača u usta i stegnite usne oko njega (pazite da jezikom ne zatvorite usnik)

-izduvajte vazduh što jače i brže (jednu do 2 sekunde)

-pokazivač će krenuti nagore i zaustaviti se na jednom mestu; zapišite vrednosr na kojoj se pokazivač zaustavio

-spustite pokazivač u početni položaj i ponovite postupak još 2 puta

-zapišite sve tri vrednosti

-zabeležite najveću ostvarenu vrednost kao “lični rekord
http://leciliste.javor-hotel.com/wp-content/uploads/2013/08/peakflow-dwtw.jpegKada se odredi najbolja lična vrednost treba nastojati da se ona održi oko 80% tog broja. Za lakše snalaženje bolesnika u lečenju astme primenjen je sistem svetla na semaforu. Bolesnik se tako bezbedno “kreće” pri lečenju astme, jer poštuje svetla na semaforu.

 

SISTEM SEMAFORA ILI ZONA

ZELENA ZONA:PEF 80% do 100% najbolje vrednosti.
“NASTAVITE DALJE”- nema simptoma i nastavite terapiju na kojoj ste. Ako ste duže na istom režimu lečenja, a vršni protok je konstantno, sa malim varijacijama, u zelenoj zoni, lekar treba da razmotri mogućnost postepenog smanjivanja.

ŽUTA ZONA:PEF 50% do 80% od najbolje vrednosti.
“OPREZ” – astma se pogoršava. Indikovano je privremeno povećanje terapije. Ako ste na hroničnoj terapiji, treba povećati dozu preventivnih lekova. Obratite se lekaru za dalje podešavanje doza.

CRVENA ZONA:PEF je ispod 50% najbolje vrednosti.
“OPASNOST- STOP” – kontrola astme se gubi. Upotrebite inhalacioni bronhodliatator. Ako se vršni protok ne vrati u žutu zonu, odmah se obratite lekaru, pošto Vam je neophodna intenzivna terapija pod medicinskim nadzorom. U svakom slučaju neophodno je povećati terapiju.