Lečenje astme

Cilj lecenja i terapije

Kontrola astme bez lekova Cilj lečenja astme je kontrola bolesti sa što manje medikamenata. Ukoliko se stabilnost astme održava najmanje tri meseca, moguće je postepeno smanjivati terapiju, sve dok se ne dodje do najmanje količine neophodnih lekova ili se u odredjenim slučajevima lakše... Pročitajte više
16/03/2015

Dijagnoza i terapija

Dijagnoza i terapija Terapiji prethodi dijagnostika koja podrazumeva spirometriju, odnosno ispitivanje funkcije pluća koja nam pokazuje da li osoba ima suženje disajnih cevi (opstrukciju) ili ne. Što se terapije tiče, u lečenju astme se koriste antiinflamatorni (antizapaljenski)inhalacioni... Pročitajte više
16/03/2015

INHALACIJE

Inhalacije su tečni ili čvrsti lekoviti preparati koji se unose u disajne puteve u obliku pare, aerosola ili praškova. Namenjeni su za ispoljavanje lokalnog (terapija respiratornog trakta, uključujući i donje delove) ili sistemskog dejstva (velika i dobra resorptivna površina i prokrvljenost,... Pročitajte više
10/10/2013

Antiholinergicna terapija

Uobičajena preporuka doktora pri lečenju slabo kontrolisane astme nakon terapije inhalacionim kortikosteroidima, je ili povećanje doze inhalacionih kortikosteroida ili dopuna sa dugotrajnim delovanjem Beta agonista. Nijedno od ovih rešenja nije idealno. Veće doze kortikosteroida uglavnom ne... Pročitajte više
27/09/2013

Nova pravila za lecenje astme?

Globalna pravila za lečenje astme mogla bi da budu promenjena zahvaljujući rezultatima studije koju je predvodio jedan istraživač sa univerziteta Teksas. Studija je obuhvatila deset akademskih centara i više od 300 odraslih osoba sa blagom ili umerenom formom astme. Lekari su ispitali... Pročitajte više
27/09/2013
1 | 2 | 3 |