Lečilište

21.
Jun
2021
Šta je astma
Danas se u celom svetu obeležava Svetski Dan Spirometrije (World Spirometry Day 2012) Šta je spirometrija? Spirometrija je zlatni standard u dijagnistici opstruktivnih bolesti pluća. To je neinvazivna metoda koja omoućuje ispitivanje ventilacione sposobnosti pluća. Spirometrijom se mere...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Terapija astme Saznanje da je astma hronični inflamacijski poremećaj uticalo je na promenu stava u vezi sa lečenjem ove bolesti. Da bi se suzbila i smanjila inflamacija, danas se smatra da astmu treba lečiti trajno, za razliku od ranijeg stava po kojem je lečenje bilo...
21.
Jun
2021
Šta je astma
Astma je oboljenje kod koga je disanje otežano.Otežano disanje može nastati zbog zapaljenja, opstrukcije vazdušnih puteva ili preosetljivosti na sredinu u kojoj individua živi. Astma obično pogađa mlađe ljude , mada ne postoje granice u vezi s tim. Nedostatak daha Jedan od primarnih...
21.
Jun
2021
Šta je astma
Nasleđe može igrati određenu ulogu u nastanku astme, ali postojanje astme u porodici ne znači da ćete definitivno i vi ili vaše dete oboleti od astme. Nasleđuje se sklonost prema bolesti, a ne sama bolest. Astma se često prvi put javlja u detinjstvu, češće kod dečaka nego devojčica....

Galerija