Lečilište

21.
Jun
2021
Šta je astma
Kašalj je u osnovi zaštitni refleksni mehanizam koji omogućava otklanjanje stranih čestica i produkata sekrecije u gornjim disajnim putevima. Povremeni kašalj olakšava normalno disanje, jer se na taj način obezbeđuje prohodnost disajnih puteva. Međutim, kašalj može da bude iritativan i...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Da bi započeli lečenje, moramo postaviti tačnu dijagnozu. Kada se u pitanju alergijske bolesti i astma, jedan od značajnih testova je i kožni Prick test na inhalacione alergene. Šta je prick kožni test? Prick kožni testovi na inhalacione alergene koriste se u dijagnostici alergijskih...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Lečenje astme po GINA smernicama Astma su u celom sveti lei jednako. Lečenje astme je odrđeno po Globalnoj inicijativi lečenja, GINA smernicama. Savremena terapija astme podrazumeva stepenasti pristup u primeni lekova zavisno od težine bolesti. Stepenasti pristup lečenja...
21.
Jun
2021
Šta je astma
Poznato da je boravak u selu Kušićima pogodan za lečenje niza bolesti – anemije, hroničnih respiratornih oboljenja, bronhitisa, astme, emfizema i podizanje opšteg stanja zdravstvenog imuniteta. A idealno je i za odmor od burnog i napornog života u gradu. Mesec maj je moj omiljeni mesec.... 

Galerija