Lečilište

21.
Jun
2021
Lečenje astme
Dijagnoza i terapija Terapiji prethodi dijagnostika koja podrazumeva spirometriju, odnosno ispitivanje funkcije pluća koja nam pokazuje da li osoba ima suženje disajnih cevi (opstrukciju) ili ne. Što se terapije tiče, u lečenju astme se koriste antiinflamatorni (antizapaljenski)inhalacioni...
21.
Jun
2021
Šta je astma
  Šta su hronične opstruktivne bolesti pluća? U ovu grupu oboljenja, pre svega, spada hronični bronhitis odnosno, hronično zapaljenje malih disajnih puteva sa lučenjem sekreta. Bronhitis ove vrste nastaje gubitkom trepljastog epitela u disajnim putevima. Na ogoljenoj sluznici se zato...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Inhalacije su tečni ili čvrsti lekoviti preparati koji se unose u disajne puteve u obliku pare, aerosola ili praškova. Namenjeni su za ispoljavanje lokalnog (terapija respiratornog trakta, uključujući i donje delove) ili sistemskog dejstva (velika i dobra resorptivna površina i prokrvljenost,...
21.
Jun
2021
Šta je astma
Kako prepoznati astmu? Astma se prepoznaje po sledećim simptomima: osećajem nedostatka vazduha, gušenjem, borbom za vazduh, što pacijenti vrlo dramatično doživljavaju. Ukoliko je kašalj suv, nadražajan, prisutan naročito noću i pri fizičkom naporu, radi se o astmi. Ove simptome mora pre...

Galerija