Lečilište

21.
Jun
2021
Šta je astma
Ključna napomena za onog ko ima astmu mogla bi da glasi: “iako je astma hronična bolest koja se ne može “izlečiti” kod većine bolesnika se može odlično kontrolisati, što znači da je moguće uz pravilan tretman živeti pun kvalitet života, a to je bez tegoba ili sa veoma retkim i...
21.
Jun
2021
Šta je astma
Oko 10% stanovništva u Srbiji boluje od astme, lekovi ne mogu da je izleče u potpunosti, ali mogu da je stave  pod kontrolu, prorede napade i omoguće obolelima da normalno obavljaju svakodnevne aktivnosti. Astmu u Srbiji ima oko deset odsto stanovništva, a u regionima sa velikim...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Kontrola astme bez lekova Cilj lečenja astme je kontrola bolesti sa što manje medikamenata. Ukoliko se stabilnost astme održava najmanje tri meseca, moguće je postepeno smanjivati terapiju, sve dok se ne dodje do najmanje količine neophodnih lekova ili se u odredjenim slučajevima lakše...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Postavljanje dijagnoze Dijagnoza astme započinje anamnezom i traženjem tipičnih simptoma a to su: ponavljane epizode kašlja i sviranja u grudima (engl. wheezing) praćeno osećajem nedostatka vazduha ili gušenjem, produženi izdisaj. Ove tegobe se najčešće javljaju tokom izlaganja...

Galerija