Lečilište

21.
Jun
2021
Lečenje astme
Globalna pravila za lečenje astme mogla bi da budu promenjena zahvaljujući rezultatima studije koju je predvodio jedan istraživač sa univerziteta Teksas. Studija je obuhvatila deset akademskih centara i više od 300 odraslih osoba sa blagom ili umerenom formom astme...
21.
Jun
2021
Lečenje astme
Peak flow metar ili merač vršnog protoka je najjednostavniji test kojim možete pratiti vašu astmu kod kuće i treba da bude sastvani deo vašeg akcionog plana o kontroli astme.  To je jednostavan i jeftin uređaj koji meri koliko brzo možete da izbacite vazduh iz  pluća...
21.
Jun
2021
Šta je astma
Koji je osnovi preduslov u lečenju astme? Osnovi preduslov za lečenje svih bolesti pa i astme je dobra i tačna dijagnoza. Dijagnostika astme počinje sa anamnezom i traženjem “tipičnih simptoma“, a to su: ponavljane epizode kašlja sviranja u grudima (engl. wheezing) praćeno osećajem... 
21.
Jun
2021
Šta je astma
Poleni drveća već su počeli da  zadaju muke osobama koje pate od alergijske astme. Pretite aeropalintološki izešetaj za vaš grad na NS Polen. Posle drveća počinju i trave i korovi. Da bi izbegle tegobe, osobe sa astmom treba redovno da kontrolišu bolest, da se kolne boravka u prirodi...

Galerija